Donaties

Voor het belangrijkste gedeelte is Museum Warten financieel afhankelijk van haar donateurs.Zonder bijdrage van deze donateurs kunnen we ons doel als Museum Warten niet verwezenlijken.Met de donaties houden we de Oud Friese Greidboerderij en het Earmhûs te Warten in stand als historisch erfgoed inclusief de bijgebouwen en terreinen.

Bent u ook enthousiast over Museum WartenSteun ons dan jaarlijks met een financiële bijdrage.
Doneert u jaarlijks minimaal €25,- dan is voor u en uw introducee de toegang altijd gratis!Wij danken u voor uw ondersteuning.

 

Museum Warten beschikt over een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften verstrekt aan het Museum aftrekbaar zijn, volgens door de belastingdienst vastgestelde regels. (RSIN/fiscaal nummer ANBI: 819444662)

Museum Warten is een culturele instelling waarvoor sinds 1 januari 2012 extra belasting aftrek mogelijk is. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer weten over belastingvoordeel voor donaties ? Klik hier

Meer weten over het Museum Warten opnemen in uw testament ? Klik hier

Informatie over ANBI Status