Greid Boerderij

In Warten bevindt zich het rijksmonument de Oud Friese Greidboerderij. Gebouwd in 1725 en volledig  in stijl gerestaureerd. Het maakt deel uit van het museum.
Greid Boerderij Warten

Dit type Greidboerderij of ook wel Langhuisboerderij genoemd,  werd vaak gebouwd in de lage natte gebieden van Midden Fryslân.

Zware machine’s werden, voor zover ze al bestonden, op de natte velden niet of nauwelijks gebruikt.

Wel waren deze boerderijen zeer veelzijdig ingericht omdat de bewoners vrijwel altijd op zichzelf waren aangewezen. Grote delen van het jaar leefden de mensen geïsoleerd.

De Greidboerderij wordt ook wel beschouwd als de voorloper van de kop-hals-romp boerderij.

Het museum beschikt tevens over heel veel oude gereedschappen die in de agragische omgeving werden gebruikt.

Greid Boerderij Warten