Links

Uw link er bij ? Zend aan: webmaster@MuseumWarten.nl uw URL en wij overwegen dat ernstig.

De Wartenster
Midsbuorren 7
9003 LB  Warten
partner in activiteiten
https://www.dewartenster.nl/

Museum It Tsiispakhûs
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels
T: 0515 – 331408 (tijdens openingsuren)
tsiispakhus.nl

Museum federatie Fryslân
Informatie over alle musea en hun
activiteiten in de provincie Fryslân.
Van harte aanbevolen.

Fries landbouw museum
Felling 6
8912 CG Leeuwarden (Goutum)
0511-539420
www.landbouwmuseumfriesland.nl

Themapark de Spitkeet
De Dunen 7
9281 KT Harkema
tel.: 0512-840431
www.despitkeet.nl