ANBI en nalaten

Het Museum beschikt over een ANBI verklaring

Het is daarom heel goed mogelijk het Museum Warten op te nemen in uw testament met een legaat of een erfstelling. In beide gevallen is er geen successierecht verschuldigd.

Legaat:
Een legaat is een omschreven deel van een erfenis. Het kan gaan om een vastgesteld geldbedrag maar ook om roerende of onroerende zaken die omschreven zijn en een bepaalde waarde vertegenwoordigen.

Erfstelling:
Een erfstelling houdt in dat de gehele erfenis of een omschreven gedeelte ervan ten goede komt aan het Museum. Dat betekent dat eerst alle rechten van anderen worden afgewikkeld (legaten, schulden, boedelkosten enz.) en wat vervolgens rest, de nalatenschap verdeeld wordt over de erfgenamen, waarvan het Museum Warten er dan bijvoorbeeld één kan zijn.

Mocht u overwegen het Museum Warten op te nemen in uw testament vraag dan onze ondersteuning zodat de gegevens correct in het testament worden opgenomen.

Naar de site van de belastingdienst inz. ANBI klik hier

De ANBI verklaring is afgegeven aan:
STICHTING DE OUD FRIESE GREIDBOERDERIJ EN EARMHUS TE WARTEN