Vrijwilligers

Museum Warten draait geheel op vrijwilligers.

Dat betekent dat er heel veel functies in de organisatie zijn en dat er dus ook voor vrijwel iedereen wel iets leuks te bedenken valt. Want behalve dat werken als vrijwilliger nuttig moet zijn kan het vooral ook leuk zijn. Met elkaar iets moois maken is gewoon heel leuk.

Samen willen we uiteindelijk maar één ding en dat is duidelijk maken en overdragen hoe in het verleden de mensen in deze omgeving overleefden. Dat is het leven in het dorp en de omgeving dat onlosmakelijk verbonden is met water, riet en gras; de Alde Feanen.

Daar zijn mensen voor nodig die de geschiedenis van Warten en omstreken kennen. Uit ervaring, overlevering of door er over te lezen en zich daarin te verdiepen.

Er zijn mensen nodig die het materiaal onderhouden. De vele gereedschappen ordenen, hun functie proberen te achter halen en een plaats te geven in het verhaal.

Er zijn mensen nodig die de stukken fotograferen en met anderen deze vervolgens documenteren. De gefotografeerde stukken ordenen en vast leggen in rubrieken en er over vertellen bij rondleidingen of er over schrijven zijn prachtige uitdagingen.

Er zijn mensen nodig die aan anderen vertellen wat er allemaal te doen is in ‘ons’ museum. Zij zorgen voor de interne en externe communicatie. Zij houden zich ook bezig met het organiseren van leuke arrangementen samen met andere bedrijven en musea.

Behalve de GreidBoerderij en het Earmhûs beheert het museum ook nog een boomgaard met bijzondere oude rassen die allemaal geregistreerd zijn en deel uit maken van het monument. Het onderhoud daarvan is intensief. Alleen al in het najaar moet er geoogst worden en de opbrengst verkocht.

Het museum wil eigenlijk een ‘openlucht museum zijn’ met een verhaal over het dorp en de gebouwen die er in zijn. Mensen moeten dan een plattegrond mee krijgen en een toelichtende tekst. Maar ook moet er aan beveiliging worden gedacht want we kunnen niet overal vrijwilligers neer zetten. Op afstand zullen dus wellicht gebouwen geopend en bewaakt moeten worden. We hebben dus mensen nodig die daar verstand van hebben om het te realiseren en te onderhouden.

Wie informeert de wereld over wat er allemaal te zien is in Warten. Mensen voor de publiciteit. De website die bijgehouden moet worden en wellicht ook nog andere media zoals Facebook, Hyves, YouTube en wat er nog meer gaat komen. Ook de meer traditionele media is nog steeds belangrijk zoals kranten, huis aan huis kranten enz.

Kortom: er zijn mensen nodig ……. op heel veel terreinen. Er is dus feitelijk niet iets wat u goed kunt en wat we in het museum niet zouden kunnen gebruiken.

Vrijwilligers Museum Warten
Vrijwilligers Museum Warten
Vrijwilligers Museum Warten

Museum Warten draait geheel op vrijwilligers.
Geef u dus op en klik hier