It Earmhûs

It Earmhûs (het armenhuis)

Dit armenhuis werd gebouwd in opdracht van de diaconie van het Kerkbestuur in 1893.
Tot ver in de vorige eeuw is het ook zo in gebruik gebleven maar vanaf 1975 kreeg het gebouw de functie van museum van en in het dorp Warten.

Museum Warten

Een van de woningen is nog geheel in oude staat bewaard gebleven. In de andere vertrekken herbergt het museum het verhaal van Sytze en Maaike (het kluizenaarsechtpaar uit de Alde feanen) en de in de tweede wereldoorlog neergestorte bommenwerpers en dan met name de Lancaster bommenwerper waarvan in de Nauwe Saiter een herinneringsmonument in de vorm van een zwaluwhaven is gerealiseerd. Het Earmhûs laat verder iets zien over de verbondenheid van de visserij met de scheepsbouw en er is ruimte waar jaarlijks één of twee wisselexposities worden gerealiseerd.