Overige informatie

Volledige naam: Stichting de Oud Friese Greidboerderij en Earmhûs te Warten
postadres : Stoatersreed 1, 9003 XP Warten

Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01111221
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 819444662

IBAN nr : NL93RABO 0335413226

bestuursleden:
Sytse Kloosterman, voorzitter
Hiske de Vries, secretaris Museum Warten
Auke Leenstra, penningmeester
Johan Koning, lid (onderhoud en gebouwen)