Overige informatie - Museum Warten

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overige informatie

Volledige naam: Stichting de Oud Friese Greidboerderij en Earmhûs te Warten
postadres : Stoatersreed 1, 9003 XP  Warten

Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01111221
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 819444662

IBAN nr : NL93RABO 0335413226

bestuursleden:
Sytse Kloosterman, voorzitter
Richtje Wartena, secretaris
Betty v.d. Werf, penningmeester
Willem Pool,  lid (onderhoud en techniek)
Anna Heegstra, lid (public relations)


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu