Donaties - Museum Warten

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Donaties

We kunnen een heel lang verhaal houden waaruit blijkt hoe belangrijk donateurs zijn voor het museum maar we kunnen u ook gewoon oproepen om donateur te worden.

De inkomsten van het museum bestaan momenteel uit de entreegelden en een gewaardeerde maar veel te kleine subsidie van de Gemeente Leeuwarden. Daar moeten we het mee doen en dat kan niet !

Om het heel kort te maken: Wordt nu donateur en Klik hier

Museum Warten beschikt over een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften verstrekt aan het Museum aftrekbaar zijn, volgens door de belastingdienst vastgestelde regels. (
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 819444662)

Museum Warten is een culturele instelling waarvoor sinds 1 januari 2012 extra belasting aftrek mogelijk is. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer weten over belastingvoordeel voor donaties ? Klik hier

Meer weten over het Museum Warten opnemen in uw testament ? Klik hier

Informatie over ANBI Status

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu